Nya laxportalen/fiskeportalen är en samlingsplats för landets alla fiskevatten, fiskevårdsorganisationer och förvaltningsorganisationer. Det är en teknisk lösning som skapats av Östersjölaxälvar i Samverkan – för FvO och av FvO.

Vi tyckte att det behövdes en digital lösning för att marknadsföra fiskevatten, sälja fiskekort och för att tillsammans utveckla det svenska sportfiskeindustrin. Vi ville ha en teknisk lösning som passar oss – förvaltningsorganisationerna – och som byggs, styrs och utvecklas av förvaltningsorganisationerna. Därför skapade vi laxportalen/fiskeportalen.

Huvudman

Östersjölaxälvar i Samverkan står nu som huvudman för den här nya webbplatsen och till vår hjälp har vi Winterkvist.com som i över 15 år byggt och utveckla webbplatser av de här typen. Vi har valt en teknisk lösning, WordPress och WooCommerce som inte bara är världens mest använda – det är också en mycket flexibel lösning som gör att vi kommer att kunna utveckla webbplatsen till det vi – ni medlemmar och förvaltningsorganisationer vill att den ska bli.

Vi kommer också att se till att de avgifter som tas in går tillbaka till laxportalen/fiskeportalen i form av en support-tjänst, övervakning, säkerhetskopiering – och fortsatt utveckling. I klartext så betyder det att Östersjölaxälvar kommer att budgetera medel för att fortsätta att utveckla webbplatsen.

Tillsammans

Då vi jobbar tillsammans så kommer vi att kunna bedriva den utvecklingen mera effektivt än andra liknande lösningar. Vi kommer att kunna utveckla lösningarna tillsammans vilket gör att nya funktioner kommer att kunna utvecklas till betydligt lägre kostnader – utslaget per förvaltningsorganisation än om varje organisation driver sin egen webbplats och bär sina egna kostnader.

Nu vid start har vi en helt egen bokningsfunktion, vi har en kartfunktion, en egenutvecklad funktion för SMHIs Vattenwebb, vi har väderfunktion (lokalt väder) och vi har smarta QR-koder för alla fiskekort vilket underlättar för fiskekortskontrollanter.

Här kan du läsa mer